Przykładowa strona w HTML5/CSS3

Wyniki testu zgodności przeglądarek z HTML5 i CSS3

Test wykonywany na stronie http://html5test.com/ w dniu 15.02.11 dał następujące wyniki: Chrome 9.0 - 242 pkt, Opera 11.01 - 177 pkt, Firefox 3.6.13 - 139 pkt, IE 8 - 27 pkt.

Nowe elementy w HTML5 to nie tylko znaczniki, ale również ich atrybuty i sposób ich definiowania. Obszerne informacje na ten temat zawiera HTML5 Tutorial na stronie http://www.w3schools.com/.